Posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 25 października 2019r.

Porządek obrad: