Posiedzenie Komisji Statutowej w dniu 5 października 2021r.