Plany pracy Komisji

Lista wiadomości
Uchwała Nr III/24/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
Uchwała XXIX/207/05 z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie planów pracy Komisji Rady na 2006r.
Uchwała XXI/151/04 z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie planów pracy komisji Rady na 2005r.
U c h w a ł a Nr XII/95/03 Rady Miejskiej Gminy K ł e c k o z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok.
U c h w a ł a Nr III/22/03 Rady Miejskiej Gminy K ł e c k o z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2003 rok.
W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2010 rok.