Wspólne posiedzenia Komisji Rady

Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 22 listopada 2021r. w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Lista wiadomości