Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 1 czerwca 2020r. o godz. 14.00 on-line

Porządek obrad: