Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 13 lipca 2020r.