Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 16 grudnia 2020r.