Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 21 czerwca 2021r.