Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 22 listopada 2019r.