Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 22 lutego 2021r.