Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 24 lutego 2020r.