Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 25 listopada 2020r.w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

Porządek obrad: