Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 25 stycznia 2021r. w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej)