Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 26 października 2020r.