Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 28 czerwca 2021r.