Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 28 października 2019r.