Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 28 sierpnia 2019r.

Porządek obrad: