Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 27 lipca 2020r.