Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 29 marca 2021r.- w trybie zdalny