Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 18 stycznia 2021r.