Skład osobowy oraz pełnione funkcje - kadencja 2010-2014

S K Ł A D
RADY MIEJSKIEJ GMINY  K Ł E C K O
wybranej w dniu 21 listopada 2010r.
i wyb. uzup. 17.11.2013r.

Chełmowski Grzegorz

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Waliszewo

  Członek Komisji Rewizyjnej
Gołochowicz Waldemar

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Kłecko  

Przewodniczący

Komisji Oświatowo Społecznej 

Kasprzyk Mariusz

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Sulin

Członek

Komisji Oświatowo Społecznej

Kaszyński Marian

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Działyń

Przewodniczący

Komisji Rolno Gospodarczej

Kubalewski Maciej

KWW "DLA DZIAŁYNIA"

(wyb. uzup. 17.11.2013r.)

Działyń

Członek

Komisji Rolno Gospodarczej

Kroenke Adam

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Kłecko

Wiceprzewodniczący Rady

Stefański Grzegorz

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Polska Wieś 

Wiceprzewodniczący Rady

Libner Marek

Komitet Wyborczy SLD

Kłecko

Członek Komisji Rewizyjnej 

Kuchta Stefan

KW Stowarzyszenie "Wielkopolanie" 

Kłecko

Członek

Komisji Oświatowo Społecznej

Mróz Marian

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Wilkowyja

 

Członek

Komisji Rolno Gospodarczej

Niedzielski Tomasz

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

 Dębnica

Członek

Komisji Rolno Gospodarczej

Cieślewicz Eugeniusz

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Bojanice

Członek Komisji Rewizyjnej

Szczepański Mieczysław

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"  

Gorzuchowo 

Przewodniczący Rady

Winiarski Roman

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Charbowo

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zgoła Robert

KWW "Samorządna Gmina Kłecko"

Kłecko

Członek

Komisji Oświatowo Społecznej