UCHWAŁY Komisji Rewizyjnej14

1. Uchwała nr KR I/1/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zastępcy Prewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

2. Uchwała nr KR I/2/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r.

 

3. Uchwała nr KR III/3/2019 z dnia 7 marca 2019r. w prawie przyjęcia protokołu pokontrolnego z dnia 7 marca 2019r. i nadania mu biegu.

 

4.  Uchwała nr KR V/4/2019 z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie opinii w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Kłecko za rok 2018 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłecko za rok 2018.

uzasadnienie do uchwał

 

     5. Uchwała Nr KR VI/5/2019 z dnia 23 lipca 2019r .w sprawie inicjatywy uchwałodawczej   w przedmiocie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

     6. Uchwała Nr KR VII/6/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 23. września 2019r. w sprawie opinii w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłecko za I. półrocze 2019 r.  

     

7. Uchwala Nr KR VII/7/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Klecko z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie funduszu sołeckiego za 2018r.


 8. Uchwała Nr KR X/8/2020 w sprawie oceny realizacji wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, których wartość nie przekroczyła równowartości 30.000 euro, zakończonych w roku 2019.

 

 9. Uchwała Nr KR X/9/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

 

10. Uchwała Nr KR X/10/2020 w sprawie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie wysokości diet radnych i przewodniczących organówwykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, a także zasad wypłaty tych należności

 

11. Uchwała Nr XI/11/2020 w sprawie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie wysokości diet radnych i przewodniczących orgnów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych a także zasad wypłaty tych należności.

 

 

12. Uchwała Nr KR XII/12/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie; opinii w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Kłecko za rok 2019 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Kłecko za rok 2019. 

  • uzasadnienie do uchwały                                                                                                                                          

 

13.Uchwała nr KR XIII/13/2020 Komisji Reizyjnej z dnia 24 września 2020r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zmiany planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2020


 

14. Uchwała Nr KR XIV/14/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 23 stycznia 2021 r w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

 

15. Uchwała XVIII/15/2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 15 w sprawie opinii w przedmiocie wyknania budżetu Gminy Kłecko za rok 2020 oraz wniosku o udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium za 2020  rok 2020.