UCHWAŁY Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1. Uchwała nr KSWiP I/1/2019 z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przyjęcia opinii w sprawie rozpatrzenia pisma Pani ... złożonego w dniu 8 stycznia 2019r. i nadania mu biegu.

2. Uchwała nr KSWiP II/2/2019 z dnia w sprawie przyjęcia opinii w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pani .....złożonej w dniu 27 czerwiec 2019 r. i nadanie jaj biegu

    

3. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia opinii w przedmiocie rozpatrzenia skargi .......... złożonej w dniu 22. lipca 2019 r. i nadanie jej biegu

 

4.Uchwała Nr KSWiP V/4/2020 Komisji Skarg,  Wniosków i Prtycji z dnia 22 września 2020r.  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Klecko

 

5Uchwała  Nr KSWiP V/5/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22 września 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Klecko

 

6. Uchwała Nr KSWiP V/6/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 22 września 2020r. petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

 

7. Uchwała nr KSWiP  VII/7/2021 w sprawie wniosku Pani BF o równe traktowanie podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców Gminy Kłecko.

 

8. Uchwała nr KSWiP  VII/8/2021 w sprawie petycji Pani Renaty Sutor „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”. 

 

9. Uchwała nr KSWiP  VII/9/2021 w sprawie w sprawie wniosku Zarządu Osiedla Nr 1 w Kłecku o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2021 wydatków mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców. 

10. Uchwała nr KSWiP VIII/10/2021 w sprawie Pana PS w sprawie o równe traktowanie mieszkańców przez organy władzy oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa producentów.

11. Uchwała nr KSWiP VIII/11/2021 w sprawie   petycji Pana AR o równe traktowanie mieszkańców przez organy władzy oraz uzyskanie gwarancji bezpieczeństwa producentów szczepionki przeciw Covid- 19

12. Uchwała nr KSWiP VIII/12/2021 w sprawie petycji " Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o podjęcie uchwał  w sprawie petycji „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o podjęcie uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka” wniesionej przez Panią TG „Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”                                                                    

13. Uchwałanr KSWiP VIII/13/2021 w sprawie w sprawie petycji Pana KK o podjęcie uchwały w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych w zakresie stosowania witaminy „D”

14. Uchwała nr KSWiP VIII/14/2021 w sprawie petycji Pani TG o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

15. Uchwała nr KSWiP VIII/15/2021 w sprawie petycji „Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” o poparcie „Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” wniesionej przez „Zaprzysiężonych Członków  Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego” w osobach Pani TG oraz Panów MK i PS.