Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2014 r.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Gminy Kłecko - 2014r. (kadencja 2014-2018):

 Data sesji

 Nr uchwały

w sprawie 

Link 

 Realizacja

  I SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

28.11.2014
 I/1/14 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kłecko treść  
28.11.2014
 I/2/14
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Kłecko. treść  

   II SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO

8.12.2014
II/3/14
powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Kłecko treść

III SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO  

 22.12.2014  III/4/14 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 treść
Dz.U.Woj. Wlkp.  z 2015 poz. 152 z dnia 9  stycznia 2015
 22.12.2014  III/5/14 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Kłecko. treść  
 22.12.2014  III/6/14 zasad wypłaty diet sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli w mieście Kłecko.
treść  
 
22.12.2014
 III/7/14 zmiany uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej
Gminy Kłecko z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „ Trakt Piastów”
treść  

 IV SESJA RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO  

 29.12.2014   IV/8/14 zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 treść Dz.U.Woj. Wlkp.  z 2015 poz. 153 z dnia 9  stycznia 2015
 29.12.2014   IV/9/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020. treść  
 29.12.2014   IV/10/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020. treść  
 29.12.2014   IV/11/14 uchwały budżetowej na rok 2015 treść Dz.U.Woj. Wlkp.  z 2015 poz. 154 z dnia 9  stycznia 2015
 29.12.2014   IV/12/14 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Kłecko na 2015 rok. treść  
 29.12.2014   IV/13/14 zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok treść