DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Treść decyzji