OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki nr 11/5, obręb Działyń, w miejscowości Działyń, w gminie Kłecko