Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa RIG.6220.05.2012.SK

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu stacji demontażu pojazdów w miejscowości Kłecko.

 

Obwieszczenie RIG.6220.05.2012.SK