Postanowienie RIG.6200.02.2012

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającej na budowie małej biogazowni  (  dz.nr 11/8  w Działyniu) na środowisko