Zawaiadomienie RIG 6220 06 2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie kompleksowej biogazowni o łącznej mocy 1,052 MW w miejscowości Pruchnowo