ZAWIADOMIENIE RIG.6220.07.2012.SK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adminisracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na relizację przedsięwzięcia obejmującego działalność w zakresie odzysku  odpadów innych niż niebezpiecznych , polegającą na czasowym magazynowaniu odpadów oraz uzyskiwaniu produktów z grupy BIOMIN-28.