Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Rol.6220.8.2013.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowiania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2147 na odcinku Charbowo- Kiszkowo.