Obwieszczenie- Postanowienie w sprawie RIG.6220.07.2013

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalzacji sanitarnej z przyłączami dla etapu I Polska Wieś- Charbowo.

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego