Obwieszczenie Wójta Gminy Kiszkowo o wydaniu postanowienia RIG.6220.08.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiszkowo o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2147 na odcinku Charbowo- Kiszkowo.