Obwieszczenie-Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej RIG.6220.07.2013.SM

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłaczami dla etapi I Polska Wieś- Charbowo

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.07.2013.SM