Postanowienie o zawieszeniu postępowania RIG.6220.07.2012.SK

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku odpadów innych niż niebezpieczne - czasowe magazynowanie  określonych rodzajów odpadów oraz uzyskanie produktow z grupy BIOMIN-28 w miejscowości Działyń

 

Postanowienie