Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie RIG.6220.04.2013.SK

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w o umorzeniu postępowania w sprawie wydania opini co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śrdoowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji folii z odpadów tworzyw sztucznych w budynkach produkcyjnych z zapleczem biurowo-magazynowo-socjalnym na terenie działek o nr 447/1 i 447/4 obręb Kłecko.

Postanowienie