Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.01.2013.SK

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej w miejscowości Działyń

 

Zawiadomienie