Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji RIG.6220.02.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego w miejscowości Gorzuchowo

Zawiadomienie