Zawiadomienie o wszczęciu postępowownia w sprawie zmiany decyzji RIG.6220.06.2012

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięci polegajacego na budowie biogazoni rolniczej w miejscowości Pruchnowo

Zawiadomnienie