Zawiadomienie o wydaniu decyzji RIG.6220.02.2013.SK

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajacej postępiowanie w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,125 ha w Gorzuchowie.

 

Zawiadomienie