2014

Lista wiadomości
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania RIG.6220.01.2014.SM w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów poprzez odzysk odpadów innych niz niebezpieczne poza instalacjami w rekultywacji składowiska położonego w m. Brzozogaj dz nr 42, gm. Kłecko