Obwieszczenie Wójta Gminy Kiszkowo o wydaniu decyzji RIG.6220.08.2013

Obwieszczenie Wójta Gminy Kiszkowo w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie drogi powiatowej  nr 2147 na odcinku Charbowo-Kiszkowo