Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2014.SM

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów poprzez odzys odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami w rekultywacji skladowiska położonego w miejscowości Brzozogaj, na działce nr 42 w m. Brzozogaj, gm. Kłecko".

 

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2014.SM