Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego RIG.6220.01.2014.SM

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. " Przetwarzanie odpadów poprzez odzysk odpadów innych niż niebezpieczne poza instalacjami w rekultywacji składowiska położonego w miejscowości Brzozogaj, na działce nr 42, obreb Brzozogaj, gm. Kłecko".

 

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko