Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIG.6220.01.2015-norki

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dot. wydania decyzji o śrdowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie fermy norek w m. Ułanowo dz nr 31/1 i 31/2