Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. Park Mieleszyn, budowa 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 72 MW i całkowitej wysokości do 210 m n

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Park Mieleszyn, budowa 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 72 MW i całkowitej wysokości do 210 m na terenie gminy Mieleszyn, powiat gnieźnieński"