Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy fermy norek w m. Ułanowo

Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawy dotyczącej budowy fermy norek na działkach nr 31/1 i 31/2 w miejscowości Ułanowo