Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy fermy norek w m. Ułanowo

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy fermy norek w m. Ułanowo