Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy fermy norek w miejscowości Ułanowo dz nr 31/1 i 31/2

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek w miejscowości Ułanowo
dz. nr 31/1 i 31/2. 

cz.1

cz.2