Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedsięwzięcia pn. " Park Mieleszyn, budowa 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 72 MW i całkowitej wysokości 210 m na

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śrdowoiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Park Mieleszyn, budowa 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 72 MW i całkowitej wysokości do 210 m na terenie gminy Mieleszyn,powiat gnieźnieński"